OVK och dess betydelse i Sverige

OVK är ett företag som har en samling av olika regler när det kommer till funktionskontrollen av bland annat ventilationssystem. Det här är en oerhört bra sida som är viktig att läsa då och då för att bli uppdaterad om de regler som gäller. Det är nämligen så att i plan- och bygglagstiftningen finns det en rad olika bestämmelser som man måste följa när det kommer till obligatorisk funktionskontroll på ventilationssystem som man har.

Därför ska man se till att OVK i sig ska genomföras samt utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som också är certifierad. För att få hjälp med allt detta kan man gå till OVK-center Sverige AB för att kunna uppfylla alla de regler som gäller när det kommer till ens ventilationssystem, så att inget blir fel.

Vad är syftet med OVK?

Om det är så att det är dags att genomföra en funktionskontroll av fastighet är det dags att höra av sig till OVK. Man kan kort och gott säga att syftet med bestämmelserna när det kommer till OVK, är att se till att öka förutsättningarna för att skapa ett riktigt bra inomhusklimat i alla byggnader samt att se till att ventilationssystem fungerar felfritt. Det OVK också har som syfte är att se till att bidra med att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet som kallas God bebyggd miljö.

Det miljökvalitetsmålet omfattar är att alla människor inte på något sätt ska kunna utsättas för luftföroreningar som är skadliga, ljudnivåer samt radonhalter, eller på något sätt hälso- samt säkerhetsrisker som är oacceptabla. Ett viktigt mål som kan kontrolleras med OVK.